Телевизионен тестови прибор "Ласпи" ТТ-01
/kn34pc.com/схеми/устройства/...

Телевизионен тестови прибор "Ласпи" ТТ-01 - ръководство за експлоатация I [pdf][1,2mb]
Телевизионен тестови прибор "Ласпи" ТТ-01 - ръководство за експлоатация II [pdf][1,7mb]
Телевизионен тестови прибор "Ласпи" ТТ-01 - принципна електрическа схема [pdf][658kb]

Петко Петков, Бургас
14 януари 2009 година