Устройства

Български:
Волтметър за постоянен ток за учебни цели
Комбиниран измервателен уред "Електра 1"
Комбиниран измервателен уред "Електра 2" (сп. "Радио, телевизия, електроника" бр. 2, 1975 год.) [pdf][866kb]
Лампов волтметър ВУ-1
Лампов волтметър ЛВ2 (сп. "Радио", бр. 12, 1953 г.)[pdf][548kb]
Миливолтметър ВН-51 (сп. "Радио, телевизия, електроника" бр. 1, 1971 год.) [pdf][636kb]
Мултимер (мултицет) М103Е [zip,jpg][1,3mb]
Мултимери портативни ИЗОТ 9206 Д-01 и ИЗОТ 9206 Д-02 [zip,pdf][19,0mb]

Лампов волтмер с "око" РТ-И6 (сп. "Радио и телевизия" бр. 5, 1964 год.) [pdf][908kmb]
Лампомер ИЛ-1 [pdf][1,8mb]
Лампомер ИЛ-51 (сп. "Радио, телевизия, електроника" бр. 10, 1970 год.) [pdf][2,6mb]
Лампомер ИЛ-51 - ръководство за експлоатация [zip,djvu][633kb]
Лампомер ЛЗ-3 [zip,djvu][1,7mb]

Сервизен осцилограф ОН-2 - описание [zip,pdf][5,7mb]
Двулъчев осцилоскоп тип ОН-53 (сп. "Радио, телевизия, електроника" бр. 11, 1970 год.) [pdf][3,3mb]

Генераторен комплект ГК-21
Сервизен сигнал-генератор тип ГР2 [zip,djvu][689kb]
Сервизен УКВ сигнал-генератор ГМ1
Сигналгенератор СГ2 (сп. "Радио", бр. 4-5/1954 г.)[pdf][837kb]
Сигналгенератор СГ3 (сп. "Радио и телевизия", бр. 3/1962 г.)[pdf][1,5mb]
RC генератор тип ГН2-2 (сп. "Радио и телевизия" бр. 5, 1964 год.)[pdf][347kb]
RLC измервателен мост тип ИУ-51 (сп. "Радио и телевизия" бр. 5, 1969 год.)[zip,pdf][1,6mb]

Кварцов калибратор Ч5-1

Високоволтов стабилизиран изправител ТВ1 - техническо описание, инструкция по експлоатация [zip,pdf][914kb]
Високоволтов стабилизиран изправител ТВ3 - паспорт [zip,pdf][1872kb]

Стабилизиран токоизправител ТЕС-7М НТР 15,5 [zip,djvu][1,4mb]
Стабилизиран токоизправител ТЕС-9 [pdf][84kb]
Стабилизиран токоизправител ТЕС 12-3-НТ / ТЕС 13-5-НТ
Стабилизиран токоизправител ТЕС-13 [pdf][124kb]
Стабилизиран токоизправител ТЕС-13 - техническо описание, инструкция по експлоатация [djvu][2,3mb]
Стабилизиран токоизправител ТЕС-14, ТЕС-15 [pdf][560kb]
Стабилизиран токоизправител ТЕС-14, ТЕС-15 - техническо описание, инструкция по експлоатация [djvu][1,5mb]
Стабилизиран токоизправител ТЕС-18 НТР 50.3 - паспорт [djvu][16,7mb]
Стабилизиран токоизправител ТЕС-20 [zip,pdf,tiff][2,4mb]
Стабилизиран токоизправител ТЕС 21, ТЕС 23
Стабилизиран токоизправител ТЕС-41, ТЕС-42 - техническо описание, инструкция по експлоатация [djvu][13,9mb]
Стабилизиран токоизправител ТЕС-88 - техническо описание [pdf][153kb]
Стабилизиран токоизправител ТЕС-1300К [pdf][14,2mb]
Стабилизиран токоизправител ТЕС-5020 [pdf][164kb]
Стабилизиран токоизправител ТЕС-5060 [pdf][164kb]
Стабилизиран токоизправител ТС-12
Стабилизиран токоизправител ТС-30 [pdf,jpg][1,8mb]
Стабилизиран токоизправител тип ЗС-3 - техническо описание [pdf][889kb]
Стабилизиран токоизправител тип ЗС-3 [pdf][192kb]
Стабилизиран токоизправител тип ЗС-3 - гаранционна карта [pdf][181kb]

Стабилизиран токоизправител за радиоприемник Р-311 [djvu][357kb]
Стабилизиран токоизправител "Респром" 9V/250mA [pdf][3,7mb]
Токоизправител "Универсал"
Токоизправител ТС 311 за радиоприемник Р-311 [pdf][170kb]
Транзисторен стабилизиран токоизправител РНГ 12-5 [pdf][1,9mb]
Транзисторен стабилизиран токоизправител ТСТ 12-5
Транзисторен стабилизиран токоизправител 3Н-2 [pdf][4,3mb]

Променливотоков автоматичен регулатор на напрежение на мрежата "Искра 60" - паспорт [zip,pdf][429kb]

Стабилизатор на напрежение за TV приемници "Стабор 120-а-2" [pdf][1,8mb]
Стабилизатор на напрежение за TV приемници "Стабор 130"
Стабилизатор на напрежение "Стабитрон 350"

Адаптор 6V [zip,pdf][66kb]
Зарядно устройство за батерия акумулаторна тип 8КВМ-0,05 [pdf][79kb]

Сумиращо честотно устройство (диплексер) за VHF и UHF телевизионни обхвати "АСУ-151"

Приставка за дециметровите обхвати ПТП216
Телевизионен тестови прибор "Ласпи" ТТ-01

Електронен калкулатор "ЕЛКА 43",  Оргтехника - Силистра
Миниатюрен електронен калкулатор "Елка 131" [pdf][676kb]

Универсален микрокомпютър "Пълдин 601"
Персонален компютър "Правец 8C"
Флопи-дисково устройство ЕС5074 [zip,pdf][1,5mb]

Миниробот "Робко-01" - ръководство за експлоатация [djvu][3,2mb]

Таксиметров апарат ЕЛТАКС 30М1

Алармен сигнализатор за автомобили САА-4-12 [zip,pdf][5,2mb]

Лекторски проектор "Лектор 01" [zip,pdf][4,9mb]

Упътване за работа с ръчен електронен часовник "Електроника-кварц" [zip,pdf][646kb]

Други:
Аналогов мултимер Ц4353 [zip,pdf][139kb]
Амперволтметър Ц20-05 [djvu][382kb]
Измервателен уред "Unigor" 3s [djvu][382kb]
Прибор електроизмерителен комбиниран 43109 [zip,pdf][14,5mb]

Осцилоскоп H313
Осцилоскоп H3017 [zip,djvu][611kb]
Осцилоскоп С1-94
Осцилоскоп "Сага"

Високочестотен сигнал-генератор Г4-70
Честотомер Ф433/3

Вобелгенератор Philips GM 2877 [djvu][342kb]

Транзисторен волтметър Tesla VM 373 [djvu][398kb]

Лампомер Kyoritsu tube tester mod. K 119
Лампомер Rohrenprufgerat Funke W10

Grid Dip Meter TESLA BM 342 [zip,pdf][202kb]

Симисторен регулатор T300/1

Автоалармена система ML 2004 / SS 2004 - ръководство за потребителя [djvu][350kb]
Монитор Hantarex MTC 9000

Хладилник ЗИЛ-64 КШ-260П [zip,pdf][5,8mb]