Кварцов калибратор Ч5-1
/kn34pc.com/схеми/устройства/...

 Предназначение:

Кварцовият калибратор Ч5-1, съветско производство, е предназначен за проверка на градуировката на радиоприемници и радиопредаватели. Уредът е предназначен за използване в полеви условия.

Технически данни:

Обхват на измерваните честоти: от 125 kHz до 20 MHz (от 2400 до 15 m)

Основни честоти: 125 kHz и 1,25 MHz.

Брой на използваните хармоници:
1. На основна честота 125 kHz: не по-малко от 80
2. На основна честота 1,25 MHz: не по-малко от 16

Грешка на основните честоти: не по-голяма от ± 0,05%.

Действително значение на основните честоти: означено в описанието на уреда с точност, не по-малка от ± 0,005%

Температурен коефициент на изменение на честотата на кварца: не по-голям от -4.10-5 оС.

Среден температурен коефициент: -2.10-5/оС.

Захранване:
1. От сухи батерии с напрежение: от 100 до 150 V.
2. От акумулатор с напрежение: 6.3 V.

Консумация:
1. В анодната верига: 5 mA
2. В отоплителната верига: 0.6 А.

Габарити: 160х100х70 мм

Маса: 1.2 кг

Принципна схема:


Фиг.1

Кварцовият калибратор Ч5-1 се състои от кварцов осцилатор и лампов детектор. Кварцовият осцилатор е изпълнен по схема с кварц в решетъчната верига. Проверката на градуировката на приемници и предаватели се провежда по метода на нулевото биене между измерваната честота и съответната честота на кварцовия генератор или на нейния хармоник. Ламповият детектор служи за прослушване на биенията с помощта на слушалки. При проверка на приемници за телеграфни сигнали слушалките се включват на изхода на проверявания приемник. За избягване на влиянието на проверявания предавател върху кварцовия осцилатор връзката между двата уреда трябва уреда трябва да бъде много слаба.

Петко Петков, Бургас
30 май 2010 година