Персонален компютър "Правец 8C"
/kn34pc.com/схеми/устройства/...
 

 

Персонален компютър "Правец 8С" - сервизна документация [zip,pdf][51,7mb]
Персонален компютър "Правец 8C" - техническо описание [pdf][1,2mb]
Персонален компютър "Правец 8C" - техническо описание, приложение [pdf][309kb]
Персонален компютър "Правец 8C" - паспорт [pdf][166kb]
Персонален компютър "Правец 8C" - гаранционна карта [pdf][396kb]

Устройство запомнящо на гъвкав магнитен диск 5 1/4 - паспорт [pdf][1,3mb]

Монитор монохромен ВММ 3107 - паспорт [pdf][3,0mb]
Монитор монохромен ВММ 3107 - принципна електрическа схема [pdf][74kb]
Монитор монохромен ВММ 3107 - гаранционна карта [pdf][618kb]

Нареждане за експедиране и предаване стоки и фактура на Петко Петков [pdf][675kb]

 

 

Паспорт - Контролер за мини флопидисково устройство FDC [pdf][648kb]

Петко Петков, Бургас, 31 август 2008 година
доп. 20 декември 2011 година
доп. oт Димитър Димитров, 22 октомври 2008 година
доп. от LZ4ZD, 24 септември 2015 година