Стабилизатор на напрежение "СТАБОР 130"
тип ТНФ 220/350 за телевизионен приемник за цветно изображение
тип "Рубин" 401-1, 707 и 713
/kn34pc.com/схеми/устройства/...

Предназначение: Стабилизаторът на напрежение "СТАБОР 130" е феро-резонансен. Той осигурява нормално електрозахранване на телевизионния приемник при значителни колебания на мрежовото напрежение. Стабилизацията на напрежението се извършва автоматично.

Техниески данни:

1. Входящо мрежово напрежение: 220 V ± 15 %;
2. Честота на мрежовото напрежение: 50 Hz;
3. Изходящо мрежово напрежение: 220 V ± 2,5 %;
4. Отклонение на изходящото напрежение при промяна на честотата на мрежата: 1 % ± 2%;
5. Номинална изходяща мощност: 350 VA;
6. Габарити:
    - височина: 185 mm;
    - широчина: 330 mm;
    - дълбочина: 115 mm;
7. Маса: 9,5 kg;

Изработен съгласно БДС 8196-70.

 

 

Валери Терзиев
9 май 2016
година