Магнетофони

Български магнетофони:
Магнетофон "Мелодия" МК5 [pdf][61kb]
Магнетофон "Рилафон" [pdf][141kb]
Магнетофон "Рилафон" MK10 [pdf][60kb]
Радиомагнетофон "Октава" [pdf][46kb]

Други магнетофони:
Магнетофон КВ-100 [pdf][66kb]
Mагнетофон "Мамбо" [pdf][50kb]
Mагнетофон "Мамбо" M5 (сп. "Радио и телевизия" бр. 5, 1960 год.) [pdf][575kb]
Магнетофон "Нота"
Mагнетофон "Сатурн" 301
Магнетофон "Смарагд" [pdf][95kb]
Магнетофон M8 Qualiton
Магнетофон TESLA B4
Магнетофон TESLA B5
Магнетофон TESLA B41
Магнетофон UNITRA M 1417S Uwertura Stereo
Магнетофон UNITRA M 2405 S
Магнетофон UNITRA ZK120 [pdf][221kb]
Магнетофон UNITRA ZK120T
Магнетофон UNITRA ZK140
Магнетофон UNITRA ZK145 [pdf][2,2mb]