Магнетофон M8 Qualiton
/kn34pc.com/схеми/магнетофони/...Принципна електрическа схема [pdf][82kb]


Страна производител:
Унгария, Budapesti RadiotechnikaiGyar (BRG)
Година на производство: 1965-196 год.
Използвани радиолампи: 4бр.: EF86; ECC85; EL84; EM80
Захранващо напрежение: АС 110/ 220 V
Високоговорител: Permanent Magnet Dynamic (PDyn)
Изходна мощност: 2,5 W
Габаритни размери: 355 x 165 x 325 mm
Скорост на движение на лентата 9.53 cm/s: 4,76; 2,38 cm/s
Честотна лента при скорост 9.53 cm/s: 60–12000 Hz

Принципната схема е предоставена от Пламен Косев от гр. Бургас
 

Петко Петков, Бургас
3 октомври 2010 година