Грамофони

Български грамофони:
Ел. грамофон "Ахат" [zip,pdf][6,0mb]
Ел. грамофон "Корал" [zip,pdf][1,7mb]
Ел. грамофон "Опал" [pdf][107kb]
Ел. грамофон "Респром ГМ 311"
Ел. грамофон "Ритъм" [pdf][92kb]
Ел. грамофон стерео "ГЕС 321"

Български радиограмофони:
Грамофон с вграден стереоусилвател "Балкантон 104С" (сп. "Радио, телевизия, електроника" бр. 3, 1971 г.) [pdf][405kb]
Електрически грамофон с усилвател "Балкантон 114М" [zip,pdf][95kb]
Радиограмофон "Акорд 108" (сп. "Радио, телевизия, електроника" бр. 4, 1970 год.) [pdf][405kb]
Радиограмофон "Балкан" РГ II 56-1 [zip,pdf,tiff][3,0mb]
Радиограмофон (музикален шкаф) "Лира 68" (ECH81, ECC85, EF89, EABC80, EM84, EL84) [djvu][216kb]
Радиограмофон (музикален шкаф) "Янтра" (ECH81, ECC85, EF89, EABC80, EM84, EL84) [pdf][8,7mb]
Радиограмофон стереофоничен "РГС 221" - нискочестотна част [pdf][185kb]

Други грамофони
Ел. грамофон "Акорд 201"
Ел. грамофон UNITRA WG-414 - инструкция за експлоатация [pdf][861kb]
Грамофон с усилвател "Мистер Хит" тип WG-400 - инструкция за обслужване, електрическа схема [pdf][5,3mb]
Грамофон Garrard 1025 [pdf][1,8mb]
Грамофон UNITRA WG 414
Грамофон Ziphona