Универсален микрокомпютър "Пълдин 601"
/kn34pc.com/схеми/устройства/...

Принципна електрическа схема [png-zip][3,1mb]

Универсалният микрокомпютър "ПЪЛДИН 601" е изграден е на основата на микропроцесорната фамилия СМ600.

Производител: ДФ "Микроелектроника" - гр. Ботевград, "Завод за сензори и сензорни устройства" - гр. Пловдив.
Потребляема мощност: не повече от 25W.
Габаритни размери: 360x255x93 мм.
Маса: не повече от  3,5 кг.


Велин Турмаков
19 февруари 2009 година