Електронен калкулатор "ЕЛКА 43" / 1970 година
Оргтехника - Силистра
/kn34pc.com/схеми/устройства/...
 

Румен, 31 август 2011 година