Честотомер Ф433/3
/kn34pc.com/схеми/устройства/...

Руския честотомер Ф433/3 е предназначен за измерване на честоти до 1MHz. Притежава 10 обхвата и 4 скали. Захранва се с две батерии 4,5V. На предния панел са изведени клеми за външно захранване. Преди работа със уреда се спазват указанията дадени на гърба на корпуса.

   
Честотомер Ф433/3

Принципна електрическа схема и спецификация [pdf][370kb]
 

Димитър Малев, LZ1DRM
27 ноември 2011
година