Сервизен УКВ сигнал-генератор ГМ1
/kn34pc.com/схеми/устройства/...

Предназначение:

Сервизният УКВ сигнал-генератор ГМ1 е предназначен за настройка и измерване на параметрите на УКВ стъпала на радиоприемници. В комбинация с осцилоскоп могат да се наблюдават честотните характеристики на настройвания приемник.


Технически данни:

Честотни обхвати:
    I: от 10.5 до 11.35 MHz;
    II: от 61 до 77 MHz.

Точност на честотата: ± 0.5%.

Нестабилност на честотата: не по-голяма от ±0.3% през първите два часа след 20 min загряване.

Изходно високочестотно напрежение: от 5 μV до 50 mV при товар 75 Ω.

Точност на изходното високочестотно напрежение: ± 20 % ± 1 μV.

Изходно съпротивление: 75Ω  ± 10 %.

Вътрешна амплитудна модулация:
    1. Дълбочина на модулацията: 30 ± 5%;
    2. Модулираща честота: 400 Hz ± 5%.

Външна амплитудна модулация:
    1. Модулиращо напрежение за 30% модулация и високочестотно ниво, съответстващо на репера на оптичния индикатор: 14V.
    2. Модулираща честота: от 50 Hz до 20 KHz;
    3. Входно съпротивление: 15 KΩ;
    4. Входен капацитет: 5000 pF.

Вътрешна честотна модулация:

    1. Девиация: ±  22. 5 kHz ± 20% и ± 75 KHz ± 30%;
    2. Модулираща честота: 400Hz ± 10%.

Външна честотна модулация:
    1. Чувствителност: 3.5 mV/KHz за Iобхват и 6 mV/KHz за II обхват
    2. Модулираща честота: от 50 Hz до 20 KHz
    3. Входно съпротивление: 180 Ω
    4. Входен капацитет: 4000 pF

Максимална девиация при режим "Воблер":
    за I обхват:   ± 600 KHz;
    за II обхват: ± 400 KHz.

Изходно напрежение за хоризонтално отклонение на осцилоскопа: 3 V.

Захранване: 220 V; 50 Hz.

Консумирана мощност: 32 VA.

Габарити: 284х218х165 мм.

Маса: 6.5 кг.


Фиг.1

Принципна схема (Фиг.1):

Сигнал-генераторът се състои от два отделни високочестотни генератора с реактивни лампи, нискочестотен генератор за 400 Hz, модулатор, електронен измерител на ниво, атенюатор и захранване.

Високочестотният генератор за I обхват е по схема с трансформаторна обратна връзка, а за II обхват – по триточкова схема с капацитивна обратна връзка. Нискочестотният генератор е изпълнен по схема с трансформаторна обратна връзка с трептящ кръг в анодната верига.

Електронният измерител на нивото на изходния сигнал използва за индикатор лампа ЕМ84 Нормалното ниво съответства на репера, нанесен върху балона на лампата.
Изходното високочестотно напрежение на сигнал-генератора се регулира стъпално чрез атенюатор с пет стъпала: 5 μV, 50μV, 500 μV, 5 mV и 50 mV.


Начин на работа:

Уредът е готов за работа след загряване в продължение на 20 min. Превключвателят за вида на работа се поставя в съответното положение според желания режим на работа. При положение 3 и 4 се осъществява съответно външна амплитудна и външна честотна модулация. Модулиращото напрежение се подава на буксите Б. Ако не се приложи такова напрежение, на изхода на генератора се получава немодулирано високочестотно напрежение. При положение I на този превключвател генераторът работи като воблер. От същите букси Б се взема напрежение за хоризонталния усилвател на осцилоскопа.
 

Петко Петков, Бургас
4 юни 2010 година