Волтметър за постоянен ток за учебни цели
НППО "Напредък" - София, Завод "Ломоносов" - Плевен
/kn34pc.com/схеми/устройства/...

 

Божидар Цветанов
28 май 2014 година