Телевизионен приемник "Респром" Т5002/T6102
/kn34pc.com/схеми/tv/...

"Респром Т5002" и "Респром Т6102" са най-новите модели български приемници за черно-бяло изображение с диагонал на екрана съответно 50 см и 61 см. Основното различие в схемата им спрямо предишните модели е прилагането импулсно захранване, при което консумирана мощност от електрическата мрежа е намалена рязко - само 45 W. Освен това са с вградена схема за автоматична донастройка на честотата на хетеродина /АДЧ/, с което се осигурява стабилна работа при превключване на програмите.

Звуковият им канал може да приема сигнали както по стандарт OIRT така и по стандарт CCIR. Стандартите се превключват автоматично според вида приеманите сигнали.

Регулаторите са разположени на предния панел. Бутон за включване и изключване на мрежовото захранване 1, бутони за превключване на програмите 2, панел с регулатори за сила на звука, яркост и контраст 3, капак за шестканален програматор 4, бутон за изключване на високоговорителя 5, бутон за изключване на автоматиката /АДЧ/ 6, бутон за тон-корекция 7, капак на гнездо за включване на слушалки 8.

За да се борави с регулаторите за сила на звука, яркост и контраст, трябва да се натисне панелът 3, при което той излиза напред и съответните бутони стават достъпни.

Манипулирането с регулаторите на програматора става, като се отвори капакът 4 и превключването не желания обхват става чрез червените лостчета; надясно - за 1-и 2 обхват, в средата - за 3-ти обхват и наляво - за 4-5 обхват. След това със специална отвертка се настройва както при модела "София 21".

Звуковият канал има номинална изходна мощност 1,5W при честотна лента 100-10 000 Hz възпроизвеждана от един високоговорител.

На задната страна на приемника е изведен антенен несиметричен вход и гнездо за включване на магнитофон за записване на звуковият съпровод.

Масата на приемника тип Т5002 е 20 kg при размери на кутията 600x390x340 mm, а при модела Т6102 е 25,5 kg при размери 700x460x374 mm.Телевизионен приемник "Респром" Т5002/T6102 - електрическа схема [pdf][2,7mb]

Използвана литература:
1. Наръчник на телевизионния зрител, Илия Щърбанов, София, "Техника", 1987 год.

Божидар Цветанов,
20 март 2015 година