Телевизионен приемник "София 84"
/kn34pc.com/схеми/tv/...

Телевизионният приемник "София 84" е с кинескоп с диагонал на екрана 67 см и има осемканален програматор. На лицевата страна са разположени органите за управление както следва: бутон за включване и изключване 1, бутон за превключване при възпроизвеждане на видео-магнитофонен запис 2, капак на програматора 3, сензорни бутони за превключване на програмите 4, светлинен индикатор на приемния канал 5, регулатор сила на звука 6, регулатор за цветова наситеност 7, регулатор за контраст 8, регулатор за яркост 9.

Капакът на програматора се отваря отгоре надолу и се изважда специалната отвертка. Отвертката се вкарва в съответния бутон-регулатор 11 и при натиснато положение чрез въртене наляво и надясно се избира желания обхват. Включеният обхват се отбелязва на скалата 10. След това бутон-регулатор се отпуска и чрез въртене (следи се приблизително по съответната скала за каналите 12) се търси получаването на най-добро изображение и най-качествен звук за желаната програма.

По описания начин се настройват и другите канали за всички програми, които може да приемат в даденото място. Номерът на включеният канал (от 1 до 8) се появява на светлинния индикатор. Превключването от система PAL на системата SECAM и обратно става автоматично по електронен път в зависимост от вида на постъпващия сигнал.

Звуковият канал на приемника е с номинална изходна мощност 1,5W с честотна лента от 100-10 000Hz. На задната страна, освен антенният вход, има гнездо с изводи за запис на звуковия съпровод.

Захранването на телевизора е трансформаторно за мрежово напрежение 220 V. Общата консумирана мощност е 120 W. Масата на приемника е 37 кг при размери на кутията 770x540x410 mm.

Телевизионен приемник "София 84" - електрическа схема [pdf][330kb]
Телевизионен приемник "София 84" - инструкция за експлоатация [pdf][1,3mb]
Телевизионен приемник "София 84" - гаранционна карта [pdf][1,5mb]
 

Използвана литература:
1. Телевизионни приемници, инж. Маргарит Серафимов, София, "Технка", 1977 год.

Божидар Цветанов
26 март 2015 година