Телевизионен приемник "София 85"
/kn34pc.com/схеми/tv/...

Моделът е малогабаритен телевизионен (преносим) телевизионен приемник, чийто кинескоп е с диагонал на екрана 42см.

Органите за управление са разположени в горната лява част на предната страна: програматор (капак) 1, сензорни бутони за избор на програмите 2, регулатор за сила на звука 3, регулатор цветова наситеност 4, регулатор за контраст 5, регулатор за яркост 6, бутон за включване и изключване на мрежовото захранване 7, бутон за превключване при възпроизвеждане от видеомагнитофон 8, бутон за индикация на включената програма 9.

Манипулирането с органите за управление и настройката на осемканалният програматор са същите като при модела "София 84". Разликата е само при индикацията за включената програма. При еднократно натискане на бутона 9, в горния ляв ъгъл на екрана се изписва за 4 секунди номерът на приемната програма. Превключването PAL/SECAM става автоматично.

На задната страна на приемника има три гнезда. В долното гнездо се включва накрайникът на коаксиалният антеноотвод от външна антена или от закрепената върху задния капак двойна телескопична антена.

Средното гнездо служи за свързване с магнитофон за записване на звуковия съпровод. В горното гнездо се включва слушалка, която може да стане по два начина - като изключи високоговорителят или без той да се изключи (чрез обръщане на накрайника на 180 градуса).

Звуковият канал е с номинална мощност 1,5W, възпроизвеждана от един високоговорител.

Захранването е трансформаторно за мрежово напрежение 220 V, а общата консумирана мощност е 70 W.

Масата на приемника е 15 кг при размери на кутията 545x335x410 mm.

Телевизионен приемник "София 85" - електрическа схема [pdf][379kb]

Използвана литература:
1. Телевизионни приемници, инж. Маргарит Серафимов, София, "Технка", 1977 год.

Божидар Цветанов
2 април 2015 година