Телевизионен приемник "Велико Търново 84"
/kn34pc.com/схеми/tv/...

Той е от класа на преносимите приемници и е с диагонал на екрана 42см.

Органите за управлението му са разположени в долната лява част на предната страна: Програматор (капак) 1, бутон за превключване PAL / SECAM 2, бутон за изключване на високоговорителя 3, бутон за тонкоректора 4, бутон за включване и изключване на приемника 5, бутон за отваряне на капака на програматора 6, регулатор за сила на звука 7, регулатор за цветова наситеност 8, регулатор за контраст 9, регулатор за яркост 10, бутон за превключване на програмите 11.

Манипулирането с осемканалния програматор е също като при модела "София 84", но настройката на програмите е облекчена чрез изключването на устройството АДЧ докато е отворен капакът 1.

Същевременно се намалява силата на звука и в горният ляв ъгъл се изписва номерът на включената програма. При затваряне на капака индикацията отпада и се възстановява нормалната сила на звука.

Запаметените от програмния избирач програми се превключват чрез задържане в натиснато положение на бутон 11. При това в левия горен ъгъл на екрана се индикират последователно номерата на програмите (от 1 до 8). При поява на номера на желаната програма бутонът трябва бързо да се отпусне, като индикацията отпада след няколко секунди.

Ако по време на работа е необходимо да се провери номерът на приеманата програма без тя да се превключи, трябва да се натисне и бързо да се отпусне бутонът 11.

На задната страна на приемника са изведени три гнезда: за антенен кабел, за запис на звуковия съпровод на магнетофон и за слушалки.

Включването на съединителя за слушалките не изключва високоговорителя - това може да стане по желание чрез натискане на бутон 3.

Звуковият канал има номинална изходна мощност 1,5 W. Захранването е безтрансформаторно за мрежово захранване 220 V, а консумираната мощност е 65 W. Масата на приемника е 17 кг при размери на кутията 523x340x405 mm.

Телевизионен приемник "Велико Търново 84" - електрическа схема [pdf][464kb]

Използвана литература:
1. Телевизионни приемници, инж. Маргарит Серафимов, София, "Технка", 1977 год.

Божидар Цветанов
6 април 2015 година