Телевизионен приемник "София 59"
/kn34pc.com/схеми/tv/...

Телевизионният приемник "София 59" е разработен на базата на "Пирин", като се използва кинескоп с размер по диагонала 59 см от типа AW59-90, AW59-91, 59ЛК2Б и др. Принципната схема и параметрите са същите. Различията са основно в оформлението, поради по-големия по размери и взривобезопасен кинескоп.

На фиг.1 е показана принципната схема на приемника, а разположението на елементите върху платките са показани съответно на фиг.2 – елементите от общия канал и канала за звука и на Фиг.3 – елементите от стъпалата за синхронизация и развивка.


Фиг.1

Фиг.2

Фиг. 3

Петко Петков, Бургас
21 юни 2010 година