Телевизионен приемник "Пирин"
/kn34pc.com/схеми/tv/...

Снимки: Боян Лимберов
 

Телевизионният приемник "Пирин" е най-разпространения и любим български приемник на много зрители през 60-те години. Това е първият български телевизор с печатен монтаж.

Основни технически данни:

1. Честотен обхват: 12 телевизионни канала от I и III телевизионен обхват.

2. Чувствителност: по-добра от 150 µV.

3. Избирателност:
    - по междинна честота: по-добра от 35 dB
    - по съседен канал: по-добра от 35 dB

4. Междинни честоти:
    - на изображението: 38 MHz
    - първа междинна на звука: 31.5 MHz
    - втора междинна на звука: 6.5 MHz

5. Антенен вход: симетричен 240Ω

6. Размери на изображението: 305 х 384 mm

7. Ъгъл на отклонение на лъча: 110o

8. Изходна звукова мощност: 1.5 W при К=7%

9. Високоговорители:
    - широколентов: 1бр. 3 W
    - високочестотен: 1бр. 1 W

10. Радиолампи: 16 бр.

11. Полупроводникови диоди: 7 бр.

12. Отопление на лампите: безтрансформаторно, 300 mA

13. Захранващо напрежение: 220 V

14. Консумирана мощност: 160 VА

15. Габарити: 570 х 400 х 330 mm

16. Маса: 22.5 kg


След дълго издирване бе открит и заснет работещ телевизор в община Средец.

Телевизионен приемник "Пирин"
 

Телевизионен приемник "Пирин" - общи сведения, конструкция, монтаж [pdf][3,5mb]
Телевизионен приемник "Пирин" - схеми [pdf][480kb]
Телевизионен приемник "Пирин" Т47-11 - схема, описание (сп. "Радио и телевизия", 6-7бр./1966) [pdf][3,6mb]
Телевизионен приемник "Пирин" Т47-11 и Т47-58 - кратка характеристика [djvu][2,6mb]


Из "Наръчник на телевизионния зрител":

Телевизионният приемник "Пирин" има диагонал на екрана 47 сm и може да приема 12 телевизионни канала в метров обхват. Той е родоначалник на редица модели с почти същата схема, но с различно външно оформление и големина на екрана, като "София 53", "София 59", "Плиска", "Средец", "Вихрен", "Шипка", "Тракия", "Люлин", "Китен", "Бузлуджа", "Варна" и "Родина".

Всички основни регулатори са разположени отпред вдясно от екрана като най-долу е каналния превключвател. Над него има тройни двойки регулатори – външни (с по-малки копчета) и вътрешни (с по-големи копчета). Подреждането на регулаторите отгоре надолу е външни - за сила на звука 6, за фина настройка на канала 5 и за яркост 1, комбиниран с мрежовия ключ; вътрешни - за тембъра на звука 7, за честота на редовете 4 и за контраст 3.

При повечето модели от серията „Пирин" на задната страна са изведени регулатори за честотата на кадрите и за вертикален размер. В лявата страна са разположени симетрични антени входове за силен и слаб сигнал.

Звуковият канал има номинална изходна мощност 1,5 W при честотна лента 100-10 000 Hz, която се възпроизвежда от два високоговорителя - един за високите честоти, разположен отпред над регулаторите и друг - за средните и ниските честоти монтиран на дясната страна.

Захранването на телевизионния приемник е безтрансформаторно от мрежово напрежение 220 V. Токоизправителя е еднопътен. Масата на приемника е 22,5kg при размери на кутията 570x400x330 mm.

Снимки: Божидар Цветанов

Използвана литература:
1. Наръчник на телевизионния зрител, Илия Щърбанов, София, "Техника", 1987 год.

Петко Петков, Бургас, 18 ноември 2009 година,
доп. Божидар Цветанов, 16 август 2013 година
,
доп. Божидар Цветанов, 14 март 2015 година