Телевизионен приемник "Опера"
/kn34pc.com/схеми/tv/...

Снимки от колекцията на Божидар Цветанов

В своето схемно и конструктивно усъвършенстване телевизионнте приемници "Опера" са преминали последователно през вариантите "Опера 1", "Опера 2", "Опера 3" и "Опера 4". Характерно за "Опера 3" е безтрансформаторното захранване (използвани са радио-лампи от Р-серия и такива от Е-серия с отоплителен ток 300 ma).

Телевизионен приемник "Опера" от колекцията на LZ1IWK

Телевизионният приемник “Опера 3" е моделът, който е произведен в най-голямо количество и е наследник на първия наш телевизионен приемник “Опера". Има кинескоп с диагонал на екрана 43 см и може да приема 12 телевизионни канала в метровите обхвати.

Всички органи за управление са разположени отпред. Основните регулатори са групирани на две тройки в левия и десен долен ъгъл на лицевата страна - съответно за силата на звука 1, за тонкорекция 11, за контраст 4 и за превключване на каналите 2, за фина настройка на канала 10, за яркост 3.

Мрежовият ключ е комбиниран с потенциометъра за силата на звука. Допълнителните регулатори са монтирани под долната предна част на кутията - за честота на редовете 5, за фокусировка на лъча 9, за вертикална линейност 8, за вертикален размер 7 и за честотата на кадрите 6.

С регулатора за фокусировка се цели да се получи най-малката дебелина на линиите на растъра.

Антенният вход е симетричен със съпротивление 240 ома и се намира отзад. Има също и вход през затихвател 10:1, който се използва само при много силен сигнал от предавателя.

Звуковият канал има номинална изходна мощност 1,5W и честотна лента 100-10 000 Hz, която се възпроизвежда от два високоговорителя, в последствие един.

Захранването на приемника става без трансформатор от мрежово напрежение 220V, а токоизправянето е еднопътно. Масата на приемника е 28 kg при размери на кутията 554х514х457 мм.


Разлика между "Опера 1" и "Опера 3":

В общи линии схемното им решение се различава малко от това на "Опера 1". Те са първите български телевизори и се характеризират по това, че когато е конструиран в столицата е имало още захранващо напрежение 150 V. По тази причина той беше с мрежов трансформатор за 150 V и 220 V.

Лампите на "Опера" са Е-серия с напрежение 6,3V. Външният вид се отличава със заоблените си форми. Има изменение в схемата за формиране на импулсите на обратния ход  на редовете. Има изменение в ТХО, където отсъства групата за автоматично поддържане на хоризонталния размер, отсъствие на допълнителна намотка и използването на специален диференциращ трансформатор за регулиране на хоризонталният размер.

Изменено е и анодното и екранното захранване на лампите в нискочестотния усилвател и крайното стъпало за вертикално отклонение. 

 

Телевизионен приемник "Опера 3" от колекцията на Божидар Цветанов

 

Телевизионен приемник "Опера 3" - Блок-схема
 
Телевизионен приемник "Опера" РТ-4360Е
 

Телевизионен приемник "Опера"- схема, описание (сп. "Радио и телевизия", бр. 9, 1957 год.) [pdf][873kb]
Телевизионен приемник "Опера" РТ-4360Е - схема, описание (сп. "Радио и телевизия", бр. 7-8, 1961 год.) [pdf][873kb]
Телевизионен приемник "Опера" РТ-4360Е - схема [pdf][391kb]
Телевизионен приемник "Опера 1", "Опера 2" - схема [pdf][93kb]
Телевизионен приемник "Опера 3" - схема [pdf][156kb]
Телевизионен приемник "Опера 3" - общи сведения, конструкция, монтаж [pdf][3,5mb]
Телевизионен приемник "Опера 4" - схема [pdf][2,7mb]

Използвана литература:
1. Наръчник на телевизионния зрител, Илия Щърбанов, София, "Техника", 1987 год.

KN34PC - Силистра, 20 ноември 2009 година,
доп. 13 юни 2012 година, доп. 12 март 2014 година
доп. Божидар Цветанов, 12 март 2015 година