Телевизионен приемник "Кристал"
/kn34pc.com/схеми/tv/...

Телевизионният приемник "Кристал" има диагонал на екрана 53 см а по-късно 59 см, който не се произвеждаше в голямо количество. Той може да приема 12 телевизионни канала в метровия обхват.

Каналният превключвател 2 е разположен на дясната страна на кутията, а всички останали органи за управление са на лицевата страна в отделен команден блок. Регулаторите са групирани на два реда. На горният ред има 7 регулатора подредени отляво на дясно, както следва: за яркост 3, за вертикален размер 7, за честота на кадрите 6, за фина настройка на канала 8, за честота на редовете 5, за контраст 4 и за сила на звука 9. Тъй като средните пет регулатора се използват по-рядко, те могат да се покриват с пластмасова капачка.

Долният ред регулатори се състоят от пет клавиша. Със средния 1 се включва и изключва телевизионният приемник. Левите два клавиша, означени "МЕКО" 12 и "РЯЗКО" 13 са стъпален регулатор на детайлността, като служи за променяне на честотната характеристика на видеоусилвателя, като изображението става с по резки, но по меки контури според вкуса на зрителя и вида на предаването. Десните два клавиша, означени "НИСКИ" 10 и "ВИСОКИ" 11, представляват стъпален тонкоректор за звука, като съответно се повдигат или потискат ниските и високите звукови честоти, като звученето е по-заглушено или по остро.

Антенният вход е симетричен със съпротивление 240 ома. Намира се отзад, като има възможност за подаване на сигнал през затихвател 10:1 при работа в близост на предавателя.

Звуковият канал има номинална изходна мощност 2W при честотна лента 70-11000 Hz която се възпроизвежда от един високоговорител, разположен на дясната страна на кутията.

Захранването е безтрансформаторно от мрежово напрежение 220V. Токоизправителят е еднопътен. Масата на приемника е 31 kg при размери на кутията 610 х 500 х 355 mm.

Телевизионният приемник "Кристал" е произвеждан масово с екран 53 см и се означава като "Т53-24". През годините на производство е имал малки промени по основната схема, като в някой модели лампата ECH81 е заменена с ЕСН84. Лампата за гасене на светлото петно и както и ограничителната лампа за синхро-импулсите, която е ЕСС83 е заменена с ЕСС82. В някой модели последователно на резистора R171 е добавен диференциращ кондензатор за подаване импулсите на обратния ход на редовете. В последните модели е премахнат дефазаторът на смущенията.

Телевизионният приемник "Кристал" е произвеждан в незначителни количества с екран 59 см, като тип "Т59-20". Този телевизионен приемник е разработен и по стандарт CCIR. Малки количества са произвеждани и от този приемник главно като мостри за международни изложби и панаири. Означава се като "Т59-21".

Телевизионният приемник "Кристал" има модел "Т59-22", който е в стоящо оформление със звуков агрегат 8W.

Този приемник, може да се каже, е най-високият клас телевизори произвеждани в България.

Телевизионен приемник "Кристал" - електрическа схема [pdf][165b]
Телевизионен приемник "Кристал" - общи сведения, конструкция, монтаж [pdf][2,7mb]

 


60 годишен ТВ-приемник "Кристал" предава кадри от
рубрика по повод 60 годишнината на БНТ - Първа програма

Използвана литература:
1. Наръчник на телевизионния зрител, Илия Щърбанов, София, "Техника", 1987 год.

Божидар Цветанов
11 март 2015 година, доп. 24 януари 2021 година