Телевизионен приемник "София 82"
/kn34pc.com/схеми/tv/...

Моделът се различава от модела "София 81" по програматора, който е осемканален. Консумира по малка електрическа мощност около 160 W. Моделът "София 82K" е с автоматично превключване на PAL/SECAM.Телевизионен приемник "София 82" - електрическа схема [pdf][438kb]

Използвана литература:
1. Наръчник на телевизионния зрител, Илия Щърбанов, София, "Техника", 1987 год.

Божидар Цветанов,
22 март 2015 година