Микрофон тип Р-МД2
/kn34pc.com/схеми/усилватели/...

Микрофонът Р-МД2 е разработен през 1954 год. в завод "Климент Ворошилов". Предназначен е за предаване на говор. Намира приложение в радиофикацията.

Честотен обхват: 100-5000 Hz
Неравномерност: 9 dB
Импеданс: 200 Om / 20 kOm


Божидар Цветанов
7 август 2021 година