Радиоусилвателна уредба тип РУУ 300 BC
/kn34pc.com/схеми/усилватели/...

Радиоуредби са произвеждани в три варианта: РУУ-300-ВС, РУУ-450-ВС и РУУ-600-ВСС.

В РУУ-300-BC се използват 3 усилвателя по 100W, в РУУ-450ВС се използват 3 усилвателя по 150W, а в РУУ-600-ВСС се използват 3 усилвателя по 200W.

Радиоусилвателната уредба 300W тип РУУ 300 е предназначена за озвучаване на заводи, фабрики, учреждения и малки селища. В уредбата са вградени като тонизточници електрически грамофон и радиоприемник тунер. Може да работи в стационарни условия в закрити помещения. Външният вид на уредбата е в красив съвременен дизайн с хармонично, цветово и ергономично изпълнение.


По-важни технически показатели:

Номинални изходни мощности: 3 x 100 W
Номинално изходно напрежене: 120 V
Честотен обхват: 40 - 16 000 Hz
Неравномерност на честотната характеристика: ≤  2,5 dB
Коефициент на разтоварване: ≤ 1,5 dB
Коефициент на интермодулационни изкривявания: 3%
Маса: 68 kg
Габарити: 580 x 640 x 396 mm


Радиоприемник-тунер с вълнови обхвати:

ДВ: 150 - 350 kHz
СВ: 520 - 1600 kHz
УКВ: 64,5 - 75 МHz

Производител: ДСО "РЕСПРОМ"
София, кв. "Захарна фабрика"
телефон: 2-13-41, телекс: 22754
 

ПП1 - микрофонен усилвател:

 

ПП2 - изходен усилвател:

 

ПП3 - универсален усилвател:

 

ПП4 - изправител и контролен усилвател:


ПП5 - индикация:


ПП6 - антена:

 Табелка от радиоусилвателна уредба РУУ 450 BC. Уредбата е произвеждана ограничено за износ


Доп. материали:
1. Сп. "Радио, телевизия, електроника", 1982/2 [jpg][782kB]
2. Радиоусилвателни уредби 300W и 600W [zip,jpg][28kB]
3. Радиоусилвателна уредба тип РУУ 300 BC [zip,jpg][14,2mb]
4. РУУ 300 BC [zip,jpg][437kb]


Божидар Цветанов
23 септември 2018 година, доп. 26 септември 2018 година
доп. Теодор Тодоров, 30 май 2020 година