Високоговорител абонатен тип "Веслец"
/kn34pc.com/схеми/усилватели/...

Абонатният високоговорител "Веслец" е предназначен за озвучаване на битови и служебни помещения. Произведен е в завода за телефонни елементи град Мездра.

I. Основни параметри:

1. Паспортна мощност: 0,15 W
2. Номинален честотен обхват: 315-5000 Hz
3. Характеристична чувствителност: не по-малко от 86 dB


II. Състав:

1. Високоговорител широколентов тип ВМ-67Б4
2. Потенциометър
3. Нискочестотен трансформатор Uзахр.: 30 V

Абонатният високоговорител тип "Веслец" се включва към жичната радиофикация Uизх = 30 V

 

Божидар Цветанов
29 юли 2021 година