Високоговорител абонатен тип ВА-3
/kn34pc.com/схеми/усилватели/...

Абонатният високоговорител тип ВА 03 Електрон е предназначен за озвучаване на битови и служебни помещения.


Основни параметри:

Паспортна мощност: 0,3 W
Номинален честотен обхват: 100-10 000 Hz
Характеристична чувствителност: не по-малко от 88 dB
Номинално захранващо напрежение: 30 V

Състав:

1. Високоговорител широколентов тип ВК 0822
2. Потенциометър
3. Нискочестотен трансформатор U захр. 30V
4. Съединителен шнур със специален щепсел

Божидар Цветанов
6 август 2019 година