Високоговорители "Гроздан Николов" - Благоевград
/kn34pc.com/схеми/усилватели/...

Високоговорител ВВ 104
Високоговорител ВВ 104-01Б
Високоговорител ВВК 201-Б4
Високоговорител ВЕ 154
Високоговорител ВЕ 1523-1А
Високоговорител ВЕ 1523Б4
Високоговорител ВЕЕ 34
Високоговорител ВК 0561
Високоговорител ВК 07240
Високоговорител ВК 0726-ТМ
Високоговорител ВК 0828/38
Високоговорител ВК 138Б4
Високоговорител ВК 1731
Високоговорител ВКВ 2523/33
Високоговорител ВКС 0732
Високоговорител ВМ 57А8-ТМ
Високоговорител ВМ 67Б8
Високоговорител ВО 0022
Високоговорител ВО 1721/31

* * *

Високоговорител ВВ 104:

Паспортна мощност:
10 W
Номинален импеданс: 4 / 8 / 15 Ω
Резонансна честота: 110 +20/-30 Hz
Номинален честотен обхват: 2000-16000 Hz
Характеристична чувствителност при 1 W на 1 м: 94 / 93,5 / 93 dB
Тегло: 0,280 кг

* * *

Високоговорител ВВ 104-01Б:

Паспортна мощност:
60 W
Номинален импеданс: 4 ± 0,6 Ω
Характеристична чувствителност: ≥ 0,8 PA.W -0,5
Номинален честотен обхват: 4000-22000 Hz

* * *

Високоговорител ВВК 201-Б4:

Паспортна мощност: 20 W
Номинален импеданс: 4 / 8 Ohm
Номинален честотен обхват: 50-4000 Hz
Резонансна честота: 50 +10/-5 Hz
Характеристична чувствителност, измерена при P = 1W / 1m: 88 dB
Тегло: 1,0 кг

* * *

    Високоговорител ВЕ 154:

* * *

Високоговорител ВЕ 1523-1А:

* * *

Високоговорител ВЕ 1523Б4:

Паспортна мощност: 4 W
Номинален импеданс: 4 ± 0,6 Ω
Характеристична чувствителност: ≥ 92,5 dB
Номинален честотен обхват: 80-12500 Hz

* * *

Високоговорител ВЕЕ 34:

Паспортна мощност: 3 W
Номинален импеданс: 4 Ω
Номинален честотен обхват: 80-13000 Hz
Неравномерност: ≤ 12 dB

* * *

Високоговорител ВК 0561:

Паспортна мощност: 1 W
Номинален импеданс: 50 Ω
Характеристична чувствителност в обхвата 315-5000 Hz: ≥ 86 dB
Номинален честотен обхват: 315-8000 Hz

* * *

Високоговорител ВК 07240:

Паспортна мощност: 10 W
Номинален импеданс: 4 ± 0,6 Ω
Резонансна честота: 100 ± 20 Hz
Характеристична чувствителност, измерена при P = 1W / 1m: ≥ 86 ± 1 dB
Номинален честотен обхват: 80-16000 Hz

* * *

Високоговорител ВК 0726-ТМ:

Паспортна мощност: 3 W
Номинален импеданс: 4 Ω
Характеристична чувствителност: ≥ 0,4 PA.W -0,5
Номинален честотен обхват: 315-16000 Hz
 

* * *

Високоговорител ВК 0828/38:

Паспортна мощност: 8 W
Номинален импеданс: 8 ± 1,2 Ω
Характеристична чувствителност: ≥ 89 dB
Номинален честотен обхват: 80-20000 Hz

* * *

Високоговорител ВК 138Б4:

Паспортна мощност: 20 W
Номинален импеданс: 4 ± 0,6 Ω
Резонансна честота: 90 ± 20 Hz
Характеристична чувствителност, измерена при P = 1W / 1m: ≥ 88 dB
Номинален честотен обхват: 80-16000 Hz

* * *

Високоговорител ВК 1731:

Паспортна мощност:
4 W
Номинален импеданс: 8 Ω
Резонансна честота: 80 ± 20 Hz
Номинален честотен обхват: 100-12500 Hz
Характеристична чувствителност при 1 W на 1 м: 88 dB
Тегло: 0,470 кг

* * *

Високоговорител ВКВ 2523/33:

Паспортна мощност: 20 W
Номинален импеданс: 8 ± 1,2 Ω
Характеристична чувствителност: ≥ 0,4 PA.W -0,5
Номинален честотен обхват: 2-16 kHz

* * *

Високоговорител ВКС 0732:

Паспортна мощност: 50 W
Номинален импеданс: 8 ± 1,2 Ω
Характеристична чувствителност: ≥ 0,65 PA.W -0,5
Номинален честотен обхват: 1000-5000 Hz

* * *

Високоговорител ВМ 57А8-ТМ:

Паспортна мощност: 0,25 W
Номинален импеданс: 8 / 50 / 80 Ω
Резонансна честота: 500 +50/-100 Hz
Номинален честотен обхват: 500-3150 Hz
Характеристична чувствителност при 1 W на 1 м: 83,5 / 82 / 82,5 dB
Тегло: 0,035 кг

* * *

Високоговорител ВМ 67Б8:

Паспортна мощност: 0,15 W
Номинален импеданс: 4 / 8 Ω
Номинален честотен обхват: 350 ± 50 Hz
Резонансна честота: 315-5000 Hz
Характеристична чувствителност при 1 W на 1 м: 87 / 86 dB
Тегло: 0,09 кг

* * *

Високоговорител ВО 0022:

Паспортна мощност: 8 W
Номинален импеданс: 4 Ω
Резонансна честота: 110 + 20 / -30 Hz
Номинален честотен обхват: 80-12500 Hz
Характеристична чувствителност при 1 W на 1 м: 84 dB
Тегло: 0,300 кг

* * *

Високоговорител ВО 1721/31:

Паспортна мощност: 8 W
Номинален импеданс: 4 / 8 Ω
Резонансна честота: 110 + 20 / -30 Hz
Номинален честотен обхват: 80-20000 Hz
Характеристична чувствителност при 1 W на 1 м: 82 dB
Тегло: 0,340 кг 

* * *

Допълнителни материали:
1. Високоговорители АД, Благоевград
2. Спр. на радиолюбителя, Д. Рачев, София, Техника, 1990 год., Високоговорители и озвучителни тела [zip,pdf][1,6mb]

Божидар Цветанов
15 декември 2017 г., доп. 28 декември 2017 г., 3 януари 2017 г., 6 януари 2018 г., 15 януари 2018 г.,
24 февруари 2018 г., 15 януари 2018 г., 1-2 август 2019 г., доп. 13 май 2020 година