Перманентен говорител
/kn34pc.com/схеми/усилватели/...

За нуждите на жичната радиофикация слаботоковият завод "Климент Ворошилов" произвежда абонатен високоговорител под наименованието "Перманентен говорител". Предназначен е за домашно радиофициране.

Номинално входно напрежение е 15V или 30V. Изходната мощност е 0,3W.


 

 


сп. "Радио", бр. 6, 1953 год., стр. 19 [djvu][36kb]

Божидар Цветанов
5 август 2021 година