Радиоприемник "АБ 71 Т"
тип РСТ, IV клас, БДС 1510-68, БДС 6859-68
/kn34pc.com/схеми/приемници/...

"РЕСПРОМ", Завод за телевизори и радиоприемници, В. Търново

Радиоприемник "АБ 71 Т" е настолен малък радиоприемник с мрежово захранване. В него са използвани 7 транзистора. Има два честотни обхвата: средни и къси вълни. Няма феритна антена.


Основни технически данни:

Честотни обхвати:
    СВ: 520-1600 kHz
    КВ: 5,8-12,5 MHz

Чувствителност при отношение сигнал/шум 20dВ:
    СВ:
150 μV
    КВ: 150 μV

Избирателност по съседен канал: 28 dB

Избирателност по огледален канал: СВ – 30 dB, КВ - 12 dB

Изходна мощност: 0,6 W

Междинна честота: 455 kHz

Точки за настройка:
    СВ: 600 kHz и 1540 kHz
    КВ: 6 MHz и 11 MHz

Размери: 450 x 215 x 160 mm

 

 
 

Снимките са на радиоприемник АБ-71-Т от колекцията на LZ2WSG.

Принципна схема:


Входно устройство:

Принципната схема на входното устройство е еднаква и за двата обхвата. То е еднокръгово с капацитивна настройка. Връзката между кръга и антената е индуктивна, а връзката между кръга и входа на честотния преобразувател - автотрансформаторна.

Паралелно на антеините намотки е включен спиращ филтър за сигналите с междинна честота.


Честотен преобразувател:

Честотният преобразувател е реализиран едва транзистора SFT354 (използван за смесителя) и SFT316 (използван за хетеродина). Хетеродинното напрежение се подава в емитерната верига на смесителя. При нормална работа то е между 80mV и 200 mV. Паралелно на хетеродинната секция на променливия кондензатор е включен резистор със съпротивление 39 kΩ. Чрез него се намалява неравномерността па амплитудата на хетеродинното напрежение по обхватите.


Междинночестотен усилвател и детектор:

Избирателността по съседен канал се осигурява от тризвенен междинночестотен филтър с външнокапацитивна връзка между кръговете. Той е включен между смесителя и първото стъпало на междинночестотпия усилвател.


Нискочестотен усилвател:

Нискочестотният усилвател е тристъпален - усилвател на напрежение, емитереи повторител и усилвател на мощност. Емитерният повторител и усилвателят на мощност са свързани галванично. Постояннотоковият им режим на работа се установява посредством тример-потенциометър със съпротивление 25kΩ, който е включен към базата на транзистора SFT322. Нискочестотният усилвател е обхванат от дълбока отрицателна обратна връзка. При натискане на бутона "Тон", паралелно на регулатора на силата на звука се включва кондензатор с капацитет 22 nF.


Захранване:

Радиоприемникът се захранва от мрежа с променливо напрежение 220V. Пониженото от трансформатора напрежение се изправя от мостов селенов изправител тип М25С1000.


Конструкция и детайли:

По-голяма част от елементите на радиоприемника са разположени върху печатна плочка, която е закрепена към носещо метално шаси. Бутонният превключвател и елементите на входното устройство и на честотния преобразувател са монтирани върху малка печатна плочка, която е поставена перпендикулярно на основната плочка.

Мощният транзистор е закрепен върху задната част на металното шаси.

Кутията на радиоприемника е дървена. Скалата е поставена зад металната лицева плоча. Използуван е елиптичен високоговорител с импеданс 4 Ω и мощност 1 W.


В радиоприемника "АБ-71-Т" са използувани следните транзистори и диоди:

    T1 - SFT354         T5 - SFT353
    T2 - SFT316         T6 - SFT322
    T3 - SFT319         T7 - SFT213
    T4 - SFT319         Д1 - SFD112


 Радиоприемник "АБ 71 Т" - принципна електрическа схема и описание [pdf][368kb]
Радиоприемник "АБ 71 Т" - принципна електрическа схема [pdf][59kb]
 


Данни за бобините на радиоприемника "АБ 71 Т"
 


Разположение на изводите на входните и хетеродинните бобини на радиоприемника "АБ 71 Т"
 


Разположение на изводите на междинночестотните трансформатори на радиоприемника "АБ 71 Т"
 

LZ2WSG, Силистра
2 декември 2007 година, доп. 6 април 2014 година