Автомобилен радиоприемник "АР 18"
/kn34pc.com/схеми/приемници/...

Радиоприемник тип РП-А-III-1 БДС 1510-76, БДС 6855-76 "АР 18" е предназначен за приемане на радиоразпръсквателните станции в обхватите УКВ, СВ и ДВ. Същият е предназначен за вграждане в леки автомобили "Лада" - всички модификации и други леки коли, имащи бордова мрежа 12V със заземен "минус". Той работи със стандартна автомобилна антена имаща капацитет на кабелния отвод от 60 до 80 pF.

Кратка техническа характеристика:

- обхвати:
    СВ 520-1600 kHz
    ДВ 150-350 kHz
    УКВ 64,5-73 МHz

- чувствителност:
    СВ ≤ 75 μV
    ДВ ≤  200 μV
    УКВ ≤ 10 μV

- максимална изходяща мощност ≥ 3W
- захранване: бордна мрежа 12У със свързан към "маса" отрицателен полюс
- пределно допустимо захранващо напрежение 15,2V
- консумация 100-400 mA
- габаритни и присъединителни размери в съответствие със стандарт на СИВ № 173-75

Изделието се състои от радиоприемник, който съдържа;
- интегрални схеми: 3 бр.
- транзистори: 5 бр.br> - скална лампа: 1 бр.br>

Радиоприемник автомобилен тип РП-А-III-1:


Радиоприемник за вграждане в УУ на автобус тип РП-А-Т-III-1:

 

Автомобилен радиоприемник "АР 18" [zip-pdf,jpg][4,3mb]

 

 

Гаранционна карта [zip,pdf][4,3mb]
Техническо описание [zip,pdf][6,5mb]
принципна схема, печатна платка, инструкция за експлоатация [zip,jpg,tif,pdf][19,6mb]

Материалите изпрати: Божидар Цветанов

8 декември 2012 год.,
доп. 9 април 2014 год., доп. 27 май 2015 год., доп. 14 януари 2018 год. доп. 20 юни 2021 год.