Транзисторен радиоприемник Captain Deluxe
/kn34pc.com/схеми/приемници/....

Model: YT-198 (Yashima Electric Ind. Company Ltd., Osaka)
Обхват:
СВ, 540–1600 KHz
Захранване:
6V – 4 батерии тип R6
Високоговорителя е подменен с друг сьс сьщите параметри:
0.3W / 8Ω
Транзистори:
p-n-p 8 бр. 2SA29 – 4 бр., 2SB95 - 2 бр., 2SB56 - 2 бр.
Страна производител:
Япония

Продаван в ЦУМ – София 1969 - 70г.

Принципна схема: Схема 1. (свалена от платката на радиоприемника)

Петко Петков, Бургас
24 юни 2009 година