Транзисторен радиоприемник "Лотос"
/kn34pc.com/схеми/приемници/...

Радиоприемник "Лотос" [pdf][498kb]

Транзисторният радиоприемник "Лотос" е предназначен за приемане в обхвата "Средни вълни" с вградена феритна антена и "Къси вълни" чрез телескопична антена. В приемника се използват седем транзистора и един германиев диод. Новото в електрическата схема е пиезокерамичния филтър, осигуряващ необходимата селективност.

Основни технически данни:

1.Честотни обхвати:
СВ: 0,520 ÷ 1,6 MHz
КВ: 5,8 ÷ 12 MHz

2. Междинна честота: 468 kHz

3. Чувствителност при отношение сигнал /шум 20 dB:
СВ: 1,2 mV/m
КВ: 200 mV/m

4. Избирателност по съседен канал: 24 dB

5. Избирателност по огледален канал:
СВ: 30 dB
КВ: 12 dB

6. Изходна мощност при КНИ 10 %: 0,12 W

7. Захранващо напрежение: 9V (батерия тип: 6F22)

8. Размери: 158 х 83 х 38 mm

9. Тегло: 0.38 kg (без батерии)


Принципна електрическа схемаП
ечатна платкаМонтажна схема


Кинематична схема


Петко Петков, Бургас
8 декември 2010 година