Радиоприемник "Марс"
/kn34pc.com/схеми/приемници/...

Набор-конструктор за сглобяване: радиоприемник "Марс".
Обхвати: ДВ и СВ
Захранване: батерия 9V

 

Радиоприемник "Марс" - инструкция за експлоатация (www.rw6ase.narod.ru) [djvu][169kb]

Илиян Колев, Бургас
29 октомври 2009 година