Радиоприемник "Мелодия 2"
/kn34pc.com/схеми/приемници/...

Радиоприемник "Мелодия-2" (ECH81, ECC85, EF89, EABC80, EM80, EL84, EZ80)[pdf][135kb]
Радиоприемник "Мелодия-1" и "Мелодия-2" (ECH81, ECC85, EF89, EABC80, EM80, EL84, EZ80)[pdf][82kb]

"Мелодия 2" е третокласен настолен комбиниран радиоприемник (среден супер) за приемане на амплитудно и честотно модулирани сигнали.

Основни технически данни:

Честотни обхвати:

    УКВ: 64.5 ÷ 73 MHz
    КВ: 5.8 ÷ 18 MHz    СВ: 520 ÷ 1620 kHz
    ДВ: 145 ÷ 350 kHz

Чувствителност при отношение сигнал шум 20 dBза АМ и 26 dB за ЧМ:

    УКВ: 10 µV
    КВ: 100 µV
    СВ: 60 µV
    ДВ: 80 µV

Избирателност по съседен канал:

    АМ: 38 dB
    ЧМ: 26 dB

Избирателност по огледален канал:

    УКВ:
28 dB
    КВ: 12 dB
    СВ: 32 dB
    ДВ 40 dB

Изходна мощност при k ≤ 5%: 2 W

Междинна честота:

    АМ: 468 kHz
    ЧМ: 10.7 MHz

Точки за настроика:

    УКВ: 64 и 72 MHz
    КВ: 6.6 и 17.2 MHz
    СВ: 600 и 1540 kHz
    ДВ: 160 и 330 kHz
 


Фиг.1

Принципната схема на радиоприемника е показана на Фиг.1, като са използвани следните лампи:

    ECC 85: Усилвател и преубразувател на ЧМ сигнали
    ECH 81: Усилвател и преубразувател на честота на АМ сигнали
    EF 89: Усилвател по междинна честота
    EABC 80: Детектор и предусилвател по ниска честота
    EL 84: Нискочестотен усилвател на мощност
    EZ 80: Захранващ изправител
    EM 80: Индикатор на настройка


Фиг.2

Изходният трансформатор е със следните данни (Фиг.2):

    W1: 3300 навивки ПЕЛ 0.13
    W2: 90 навивки ПЕЛ 0.7

Мрежовият трансформатор е със следния брой навивки (Фиг.3):

    W1: 410 навивки ПЕЛ 0.41
    W2: 65 навивки ПЕЛ 0.31
    W3: 90 навивки ПЕЛ 0.31
    W4: 265 навивки ПЕЛ 0.23
    W5: 1000 навивки ПЕЛ 0.23
    W6: 1000 навивки ПЕЛ 0.23
    W7: 27 навивки ПЕЛ 0.41
    W8: 27 навивки ПЕЛ 0.90
 

На Фиг.4 е показана кинематичната схема на радиоприемника.

Божидар Цветанов (10 март 2015 година): Допълнение:

  
Приемникът "Мелодия 2", тип Р-РС60-2, ЗТУ 37-60 има добра чувствителност на "Средни вълни" с феритна антена:


 

Петко Петков, Бургас, 2 юли 2010 година,
доп. Божидар Цветанов, 10 март 2015 година