Радиоприемник "Меркурий" РП-210
/kn34pc.com/схеми/приемници/...

Обхвати:
    ДВ:
800 – 2000 м;
    СВ:
200 – 500 м;
    КВ4:
24.8 – 25.8 м;
    КВ3:
30.3 – 31.9 м;
    КВ2:
41 – 42.5 м
    КВ1:
48 – 50 м
    УКВ:
4,1 – 4,55 м.

Чувствителност с вътрешна антена mV/m: не по-зле от:
    ДВ:
1.5;
   СВ: 0.7;
   КВ: 0,20;
   УКВ: 0,035.

Избирателност по съседен канал в диапазоните ДВ, СВ, КВ: не по-зле от 40 db.

Диапазон на възпроизводими честоти: ДВ, СВ, КВ: 125 - 4000 Hz; УКВ: 125 - 10000 Hz.

Номинална изходна мощност: 1,0 W.

Максимална изходна мощност: 2,0 W.

Захранване на приемника: 6 елемента типа А373.

Радиоприемник "Меркурий РП-210" - инструкция за експлоатация
и принципна електрическа схема
(www.dusty-attic.narod.ru) [djvu][1mb]

Приемникът е от личната колекция на Илиян Колев от Бургас.

Илиян Колев, Бургас
13 ноември 2009 година