Радиоприемник "Мир"
/kn34pc.com/схеми/приемници/...

Снимките изпрати Божидар Цветанов.
 

Радиоприемник "Мир" с миниатюрни лампи (6BE6, 6BA6, 6AT6, 6AQ5, 6X4)[pdf][43kb]
Радиоприемник "Мир" с миниатюрни лампи (6BE6, 6BA6, 6AT6, 6AQ5, 6X4)[pdf][48kb]
Радиоприемник "Мир" със съветски лампи (6А8, 6К3, 6Г2, 6V6, 6Ц5)[pdf][32kb]

KN34PC, Силистра
23 юни 2012 година