Радиоприемник Philips 644V
 модел 1940/1941 година
/kn34pc.com/схеми/приемници/...

 
Суперхетеродин, Междинна честота: 452 kHz, Захранващо напрежение: батерии 6V,
Вибропреобразувател: 7866, Размери: 540 x 310 x 240 mm
 

Схема на радиоприемник Philips 644V (ECH3, EBF2, EL2) [pdf][80kb]

Снимките са на радиоприемник от колекцията на bachotodor.

KN34PC,
януари 2008 г.