Радиоприемник "РПМ 311А"
/kn34pc.com/схеми/приемници/...

Принципна електрическа схема на радиоприемник "РПМ 311А" [pdf][56kb]
Описание от сп. "Радио, телевизия, електроника", бр. 1, 1989 година [pdf][3,1mb]

Ясен Михайлов
6 февруари 2009 година