Радиоприемник "Респром РС 201"
/kn34pc.com/схеми/приемници/...

Радиоприемник "Респром РС-201"

 

 

1. Общи сведения:

Радиоприемникът РС-201 е стереофоничен /по система FCC/ и е предназначен за качествено възпроизвеждане на музика и говор при радиоприемане в обхватите ДВ, СВ,КВ и УКВ /моно и стереовъзпроизвеадане на програмите/ и възпроизвеждане на стерео и моно записи от грамофон с кристална или динамична дози и магнетофон.

Радиоприемникът е реализиран с 5 интегрални схеми, един полеви и 13 биполярни транзистора. Има вградена феритна антена за дълги и средни вълни, луминисцентен диод за индикация на стереопрограмите, стрелкови индикатори за силата на полето на приеманата станция, система за автоматична донастройка на честотата на хетеродината на обхват УКВ (АДЧД). Осигурена е възможност за плавно регулиране на ниски, средни и високи звукови честоти.
 

"Респром РС-201" - радиоприемна част

 

"Респром РС-201" - блок НЧУ и токозахранване
 


 

Снимките изпрати: Георги Георгиев
 

Радиоприемник "Респром РС 201" [pdf][433kb]
Радиоприемник "Респром РС 201" - техническо описание [pdf][437kb]
 

KN34PC, Силистра
11 март 2014 година