Радиоприемник "Звезда"
/kn34pc.com/схеми/приемници/...
 

Радиоприемникът "Звезда" е предназначен за партийно-политическа работа /ПИР/ на командирите, политорганите, партийните и комсомолските организации във всички звена на БНА в мирно и военно време. Радиоприемникът "Звезда" е предназначен да работи при следните условия на експлоатация:

    - да работи в помещения на място и на открито;

    - да се захранва автономно - от електрически източник с напрежение 12V;

    - външно захранване от постоянно-токов източник 12V, +15%/-25% и от мрежа с напрежение 220V, +10%/-15%, 50Hz;

    - климатико-механичните въздействия съгласно изискванията на междуведомствената нормала за апаратура и прибори с военно предназначение НО 005 026/С за група 8;

    - да осигурява възможност за приемане на честотни обхвати на гражданското радиоразпръскване от СВ, КВ и УКВ обхват.

 

 

Електрическата схема е реализирана с интегрални схеми, транзистори и други компоненти. Монтажът на елементите на високочестотната част е реализиран върху една основна печатна платка.

На отделни платки, като самостоятелни модули са решени НЧ усилвателят 9 системата за индикация и антенните входове.

 

    Технически данни:

        - напрежение на захранване: 220V +10%/-15%, 50 Hz
        - ток на консумация: 225 mA
        - консумирана мощност, не повече от: 2,7W
        - честотни обхвати:

        СВ: 0,520 до 1,600 MHz
        КВ1: 5,8 до 7,3 MHz
        КВ2: 9,3 до 12,1 MHz
        КВ3: 15,1 до 15,45 MHz
        КВ4: 17,7 до 17,9 MHz
        УКВ1: 64,5 до 74 MHz
        УКВ2: 87,5 до 108 MHz

Радиоприемник "Звезда" [zip,pdf][12,0mb]

Димитър Младенски
4 май 2016 година